Доставка на природен газ за нуждите на УХТ в гр. Пловдив

Доставка на природен газ за нуждите на УХТ в гр. Пловдив

Номер

Линк

Наименование

Дата

№ 1pdfРешение(Линк към АОП)16.03.2020 г.
№ 2pdfПокана16.03.2020 г.
№ 3pdfУведомително писмо6.04.2020 г.
№ 4pdfДоговор4.05.2020 г.

 

Translate »