Доставка на природен газ за нуждите на УХТ в гр. Пловдив

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

№  1pdf Решение(Линк към АОП) 1.10.2018 г.
№  2pdf Покана 1.10.2018 г.
№  3pdfОбявление за възложена поръчка(Линк към АОП)16.11.2018 г.
№  4pdfДоговор16.11.2018 г.

 

Translate »