Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на Университет по хранителни технологии в гр. Пловдив

Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на Университет по хранителни технологии в гр. Пловдив

Номер

Линк

Наименование

Дата

№ 1pdfРешение(Линк към АОП)18.03.2020 г.
№ 2pdfПокана18.03.2020 г.
№ 3pdfУведомително писмо6.04.2020 г.

 

Translate »