Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на Университет по хранителни технологии в гр. Пловдив

Номер

Линк

Наименование

Дата

№ 1 pdf Решение(Линк към АОП) 18.03.2020 г.
№ 2 pdf Покана 18.03.2020 г.
№ 3 pdf Уведомително писмо 6.04.2020 г.