Доц. д-р Христо Спасов, зам.-ректор на УХТ: Изборът на вино е част от бита и културата