Търсене
Close this search box.

Доц. Надежда Петкова с награда за стойностна научна публикация

Публикувано от

Ректорът на Университета по хранителни технологии отличи доц. Надежда
Петкова с грамота и парична премия за стойностна научна публикация за
2021 г.
Наградата, учредена с решение на АС по предложение на акад. проф.
Атанас Павлов, бе връчена от ректора проф. д-р Пламен Моллов на
заседание на Академичния съвет.
Наградената статията е със заглавие  „Structural study of a pectic
polysaccharide fraction isolated from „mountain tea“ (Sideritis scardica
Griseb.)“, и е публикувана в списание Carbohydrate polymers, което е в
първи квартил (Q1) с импакт фактор IF- 9.381 (2021 г.).
Доц. Петкова участва в 13 проекта за здравословен начин на живот и е
носител на наградата „Изявен млад учен в областта на органичната химия“
на името на акад. Иван Юхновски.
Ръководството на УХТ работи усилено за стимулиране на
публикационната активност на академичния състав. През миналата година
влезе в сила „Правилник за определяне на допълнителни възнаграждения
за научноизследователска дейност“, а от настоящата година e одобрено
участието на УХТ в НП “Стимулиране на публикационната активност в
авторитетни международни научни списания и отворения достъп до
научна информация”.
От няколко години от държавната субсидия за подкрепа на научна дейност
се отделят средства за финансиране на такси за отпечатване на научни
публикации в специализирани научни издания, реферирани от базите
данни SCOPUS (Elsevier) или Web of Science (Clarivate Analytics).

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.