Условията и начинът на кандидатстване са публикувани наhttps://ec.europa.eu/stages/