Държавата поема висшето образование за 27 земеделски специалности