Проект H2020-MSCA-NIGHT-2020-955283, K-TRIO 4, финансиран от Европейския съюз по програма Дейности „Мария Склодовска-Кюри“

Университетът по хранителни технологии (УХТ) е водещ обра­зо­вателен и научноизследователски център в сферата на хранителните техно­ло­гии и техника, хранене, икономика и туризъм. По традиция пре­по­даватели, докторанти и студенти от УХТ – Пловдив канят колеги и гости на града да участват в „Европейската нощ на учените”, която тази година ще бъде посветена на темата „Науката променя живота“ и поради световната пандемия от Covid-19, мероприятието ще се проведе онлайн.

Планираните дейности се фокусират върху основната цел, да се повиши общественото разбиране и ангажираност към науката, насърчавайки интереса на децата към научните дейности, технологията, инженеринга и математиката.

Тази година Европейска нощ на учените в България се провежда в рамките на проект K-TRIO 4 „Учените в триъгълника на знания“, финансиран по програма „Хоризонт 2020“, „Дейности Мария Склодовска-Кюри“. 

Eвропейска нощ на учените е емблематично събитие и ежегодна среща, на която учените в различните страни членки на Европейския съюз представят своите постижения и предизвикателства пред широката публика. Всяка година форумът се провежда едновременно в около 300 града в цяла Европа и по света. 

Главната цел на проекта съвпада с основната идея на Европейската инициатива: „да приближим учените до широката общественост и да увеличим осведомеността за научните и иновационни дейности върху ежедневието на хората, което от своя страна да привлече младите хора към научна кариера“ . 

Дългосрочни цели на проекта са да се поощри интереса на младите таланти към изследователска кариера в академията или индустрията, да се формира нова култура на креативност, научно любопитство и иновационен дух, както и да се разшири готовността на обществото да се включи в дейностите.

В рамките на K-TRIO 4 „Учените в триъгълника на знания“ са дефинирани и следните специфични цели:

Стотици български учени ще се включат за поредна година в инициативата Европейска нощ на учените 2020 г., която тази година ще се състои в страната в няколко поредни дни – 26, 27, 28,29 . Програмата ще бъде изцяло онлайн и ще бъде част от събитие провеждащо се в над 300 града в Европа.

Изследователите са от образователни институции и организации от над 25 населени места в България, сред които София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Плевен, Стара Загора, Благоевград, Сливен, Габрово, Котел, в населените места на община Долна Митрополия и други. Поради световната пандемия от Covid-19 Нощта ще се проведе онлайн, като централната програма ще се излъчи в социалните мрежи на проекта – https://www.facebook.com/ResearchersBG  и в канала им в YouTube.

Ще ви очакваме и тази година на Европейска нощ на учените 2020 FRESHERс интересни, забавни, весели и поучителни демонстрации, опити, игри, лекции и други занимания онлайн.

Повече за Европейската нощ на учените можете да научите на:

https://fresher-researchersnight.bg/

както и на профилите в социалните мрежи: https://www.facebook.com/ResearchersBG

https://www.instagram.com/researchersnightsofia/

Партньорите в проекта FRESHER:

Център за изследвания и анализи – http://cra-bg.org/

София Тех Парк – http://sofiatech.bg

Форум Демокрит – https://democrit.com/

Британски съвет България- https://www.britishcouncil.bg/

Университет по Хранителни технологии- https://uft-plovdiv.bg/

АгроБиоИнститут – https://abi.bg/

Медицински Университет – София – https://www.mu-sofia.bg/

Медицински университет-Пловдив – https://mu-plovdiv.bg/

Технически университет – София – https://tu-sofia.bg/

Технически университет – Габрово – https://www.tugab.bg/

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – http://mgu.bg/new/index.php

Химикотехнологичен и металургичен университет – София /ХТМУ/- https://uctm.edu/bg/

Национален природонаучен музей – http://www.nmnhs.com/index_bg.php

Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН – http://iefem.bas.bg/

Българска академия на науките – БАН – http://www.bas.bg/

Национална Спортна Академия (НСА) „Васил Левски“ – https://www.nsa.bg/

Институт по Океанология при БАН – http://io-bas.bg

Ruse Chamber of Commerce and Industry / РТИК – https://www.rcci.bg/

Географ БГ – https://geograf.bg/bg

Институт по зеленчукови култури (ИЗК) ”Марица” – http://izk-maritsa.org/

 

В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАМАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ДНИТЕ 26-27 НОЕМВРИ, В СЛЕДНИЯ РЕД:

26.11.2020

13:30 Наука в града FRESHER: Официално откриване от проф. д-р инж. Йорданка Алексиева, координатор за УХТ-Пловдив на проект FRESHER

https://meet.jit.si/CHPAlexieva

17.30 Наука в града FRESHER: Значение на зърнени, бобови, плодове и зеленчуци в диетичното хранене

https://meet.google.com/sdo-pyud-cfv

18.30 Наука в града FRESHER: Диета №1 – хранене при заболявания на стомаха

 

27.11.2020

14.00 Наука в града FRESHER: Вредни ли са Е-тата и мястото им в хрананата ни

https://meet.jit.si/HPS_upr_IV

16.00 Магия FRESHER: Студентите в и за науката

https://meet.jit.si/CHPAlexieva

18.00 Наука в града FRESHER: Традиционните храни и туризма

https://meet.jit.si/KulinTurAlexieva

19.00 Наука в града FRESHER: Национални особености в храненето в различни региони на България

https://meet.jit.si/FRESHER

20.00 Наука в града FRESHER: Разработване на нави ядливи опаковки от традиционни растителни видове

https://meet.jit.si/FRESHER