Европейският младежки парламент избра УХТ за националната си конференция

Публикувано от

Втората национална селекционна конференция на Европейския младежки парламент (ЕМП) България ще се проведе от 31-ви март до 4-ти април 2024 г. в Университета по хранителни технологии Пловдив. Тя е на тема “Запазвайки миналото, изграждаме бъдещето: почитайки наследството си, проправяме нов път напред”.

На конференцията ще присъстват 11 комитета от делегати, всеки от които ще се концентрира върху отделна тема и въпроси, пред които е изправен Европейският съюз. Втората национална селекционна конференция ще бъде преживяване, което насърчава интелектуалното израстване, междукултурното взаимодействие и създаването на трайни връзки между младите хора.

ЕМП България и екипът на Втората национална селекционна конференция на изразиха своята изключителна благодарност за подкрепата на УХТ. Чрез предоставяне на място за провеждане на събитието университетът допринася за бъдещето на организацията, заявиха младежките лидери. ЕМП е образователна организация, предназначена да формира социалните, политическите и културните познания на младите хора. Целта ѝ е да насърчава креативното мислене, публичното говорене и ангажираното гражданство.

Допълнителна информация може да бъде намерена в официалната Инстаграм страница на ЕМП България (@eypbulgaria) и на събитието (@nscplovdiv2024).

Прочетете още