Записване на летен семестър на задочни студенти

Информация за провеждане на учебни занятия за летен семестър на учебната 2021/22г. за  ОКС „Магистър“

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОКС „МАГИСТЪР“ – Записване за летен семестър на учебна 2021/2022 година

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ,ПОРАДИ КАРАНТИНА ОТДЕЛ „УЧЕБЕН“ ДО 17 ЯНУАРИ 2022 Г.ЩЕ РАБОТИ ON-LINE: линк

ЗАПОВЕД № 978 / 15.12.2021г. относно настаняване в СО „Марица“

 

Заповед относно провеждането на учебни занятия в УХТ Пловдив

 


E-mail адреси на инспекторите от отдел „Учебен“

Материали, може да намерите в Системата за дистанционно обучение – https://distedu.uft-plovdiv.bg/


Инструкция за ПРЕПОДАВАТЕЛИ за качване на материали в Системата за дистанционно обучение

Инструкция за СТУДЕНТИ за работа със Системата за дистанционно обучение

ИНСТРУКЦИИ ЗА УЧЕБЕН ПРОЦЕС В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Инструкция за работа със средата за on-line обучение