Записване за горен курс

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми студенти, записването за горен курс за учебната 2020/2021 година – задочно обучение е до 30.10.2020 г.

Необходими документи:

  • Квитанция за платена такса /банка или ПОС терминал – касата на университета/;
  • Студентска книжка.

За  ОКС „Бакалавър“ условието  за записване в горен курс:

  • втори курс – с не повече от три невзети изпита;
  • трети курс – с не повече от четири невзети изпита;
  • четвърти курс – с не повече от пет невзети изпита.

Съгласно заповед № 664/29.05.2015 г. студенти с повече от разрешения брой невзети изпити могат да запишат горен курс след заплащане за всеки невзет изпит.