Записване за летен семестър на учебната 2020/2021 година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Записване за летен семестър на учебната 2020/2021 година за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, задочно обучение до 31.03.2021 г.

Необходими документи

При записване в Университета:

  • Платежно нареждане за платена такса (от банката) или квитанция от касата на УХТ (такса заплатена през постерминално устройство);
  • Студентска книжка.

При записване on-line:

  • Сканирано платежно нареждане за платена такса и изпратено на e-mail на съответния инспектор.

Translate »