Заповед за преминаване на обучение в електронна среда, считано от 22.03.2021г.