Заповед на ректора относно организирането на изследване с антигенни тестове в УХТ гр. Пловдив.