Заповед относно достъп до административните сгради и служебен паркинг на УХТ