Заповед относно организацията на работния процес в УХТ