Заповед относно организирането и провеждането на учебните занятия в УХТ