Заповед относно организиране на процеса на работа в УХТ