Заповед относно осигуряване на достъп до административните сгради за преподаватели и студенти