Заповед за преминаване на обучение в електронна среда, считано от 29.10.2020г.