Заповед относно провеждане на инструктаж за пожаробезопасност в УХТ