Заповед относно противоепидемичните мерки на територията на УХТ