Заповед относно удължаване на противоепидемичните мерки на територията на УХТ