За да влезете в системата за кандидатстване е необходимо да посетите меню СТУДЕНТИ, подменю СТИПЕНДИИ.