Засилен интерес към организираната от УХТ среща на ученици с бизнеса в Хасково

Публикувано от

Ученици от професионални гимназии в Хасково и региона посетиха организираната от Университета по хранителни технологии среща с бизнеса. Тя бе инициирана от гл. ас. д-р инж. Делян Господинов и се осъществи в партньорство с Научно-технически съюз в Хасково.

В организирането и подготовката на събитието се включиха основно катедри от Технически факултет, но то нямаше как да се осъществи без подкрепата на Технологичен и Стопански факултет.

Учениците бяха запознати обстойно с възможностите, които УХТ предоставя за бъдещо кариерно развитие. Гл. ас. Господинов обърна специално внимание на присъстващите и изтъкна изключително важната роля и принос, която има хранителната индустрия за функционирането на икономиката.

В срещата се включиха и кадри на водещи регионални фирми, които изтъкнаха ползите от обучението в УХТ и подробно информираха средношколците и техните преподаватели с отварящите се възможности за бъдещо кариерно развитие.

Представители на пивоварна „Каменица“ впечатлиха участниците, като предоставиха данни за големия дял на високо квалифицирани кадри,  работещи в компанията, завършили УХТ. Някои от тях продължават и в момента да надграждат професионалните си умения чрез разнообразните магистърски програми, предлагани в университета.

УХТ е единственото висше училище на Балканския полуостров, което подготвя кадри за всички сфери на хранително-вкусовата промишленост и туризма – инженери, технолози и икономисти. Голяма част от тях са част от висшия мениджмънт на фирмите от бранша. Над 80% започват работа веднага след дипломирането си, а някои – още, докато са студенти.

На срещата присъстваха и представители на Кариерен център Хасково.

Прочетете още