Добрата конкуренция винаги е полезна, но ние сме готови да възнаградим добрите идеи и студентските иновации. Асоциация за развитие на София и Столична община в партньорство с Университета по хранителни технологии – Пловдив и Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ обявяват студентски състезания, които дават възможност на студентите да приложат на практика изучаваното и да покажат таланта си, като предложат решения за по-устойчиво и зелено бъдеще. Чрез проекта INNOAIR състезанията предлагат на младите хора да дадат живот на идеите си да променят средата!

Студентите от Университет по хранителни технологии – Пловдив, които се включат в състезанието ще имат възможност да работят по създаването на калкулатор, изчисляващ икономическите ползи от използването на активен транспорт като ходене пеша, каране на колело, на електрическо колело или електрическа тротинетка.

Студентите от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ ще разработят калкулатор, изчисляващ здравните ползи от гореспоменатите активни начини на придвижване.

Всички студенти, желаещи да се включат в състезанията следва да се регистрират за участие не по-късно от 4 април 2022г:

 

Линк за регистрация за студенти от Университет по хранителни технологии – Пловдив: https://forms.gle/KDhdM7b7PhBNUbkq7;

Линк за регистрация за студенти от Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“: https://forms.gle/cWCqcr4yH9R9dRHCA.

Актуална информация за събитията можете да следите и във Facebook ТУК.

От 5 април до 28 април сформираните студентски екипи ще разработват калкулатор, изчисляващ икономическите или здравните ползи от използването на активен транспорт.

Целта на изработването на калкулатори за икономическите и здравните ползи от активния транспорт е да се подсили мотивацията на хората за използване на активен начин на придвижване, като по този начин се подобри и качеството на въздуха, да се подпомогне вземането на решения в тази насока на градско ниво и да се даде възможност за вторично използване на данни.

Компетентно жури с представители на университетите, на Асоциация за развитие на София и Столична община ще изберат 2 печеливши проекта – един здравен и един икономически калкулатор, които ще получат финансиране, за да бъдат въведени за ползване от широката общественост.

Състезанието се провежда в рамките на проекта ИНОЕЪР, първият и единствен засега проект от България, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“. Проектът въвежда за първи път в Европа обществен транспорт при поискване, както и за първи път в София и България ниско емисионна зона, зелени коридори, мобилно приложение SofiaCoin с награди за активен транспорт, достъпно за Android и iOs. Устойчивата градска мобилност обаче има още много измерения.

„Вярваме, че младите хора са двигател на иновациите и развитието. Затова разчитаме на тях да ни помогнат да направим мобилност от ново поколение в София“, каза Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община.

„Младите хора са генератор на ценни идеи и възможности за интегриране на зелените технологии в ежедневието. Те не са обременени от остарелите начини на работа и задават нови  модели за устойчиво развитие. Традициите на Университета по хранителни технологии в научните изследвания  им позволяват да получат съвременни и конкретни знания, които да превърнат в работещи решения.“, каза доц. Венета Марковска, преподавател в катедра „Икономика, предприемачество и управление“ УХТ.

„Студентите ни имат и до този момент опит в изграждането на приложение с отворени данни за недвижимото културно наследство на Община Варна, разработване на IoT решения и сателитни данни в приложения за придвижване в градски условия, както и участие в многобройни събития за генериране на иновативни идеи и стартиране на бизнес в страната и чужбина. Това ни дава увереност, че те имат необходимите знания и умения за творческо прилагане на новите технологии за разрешаване на проблеми от ежедневието.“, споделя доц. Веселина Спасова, ръководител на магистърската програма по Софтуерно инженерство и мениджмънт, ВСУ.

Представянето на студентските проекти ще се състои на 29 април 2022 г. онлайн на следния линк в ZOOM.

Последвайте INNOAIR в социалните мрежи във Facebook и Twitter и бъдете сред първите, които се информират за новостите в сферата на мобилността.

За повече информация:

Саня Раева – координатор на студентските състезания, АРС – s.raeva@sofia-da.eu;

доц. д-р Венета Марковска – преподавател в катедра „Икономика, предприемачество и управление“, УХТ – v_markovska@uft-plovdiv.bg;

доц. д-р Веселина Спасова – ръководител на магистърска програма „Софтуерно инженерство и мениджмънт“,  ВСУ – vspasova@vfu.bg