Търсене
Close this search box.

Изменение на графика за избори на ръководни органи на УХТ за мандат 2023-2027 г.

Публикувано от

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ
бул. Марица № 26
Пловдив 4000, България
+ 359 32 643 005
геctor_uft@uft-plovdiv.bg

 

Пловдив, 06.11.2023 г.

 

На вниманието на преподавателите, студентите

и служителите НА УХТ-ПЛОВДИВ

Съобщение

Уважаеми колеги,

на основание решение на Общото събрание (ОС) на УХТ от 05.10.2023 г. Академичният съвет, на своето заседание на 02.11.2023 г., утвърди изменението на графика за избори на ръководни органи на УХТ за мандат 2023-2027 г.

В съответствие с решенията на Академичния съвет предстои свикване на ОС на УХТ за мандат 2023-2027 г., както следва:

  1. На 05.12.2023 г. ‒ за избори на председател и зам.-председател на ОС и на Контролен съвет.
  2. На 19.12.2023 г. ‒ за избори на ректор и на Академичен съвет.

Апелираме към членовете на ОС да се съобразят с представената информация при планиране на своята ангажираност за м. декември. Както винаги, ще разчитаме на Вашето отговорно отношение и активно участие!

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

НА ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА МАНДАТ 2019-2023

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА УХТ ЗА МАНДАТ 2023-2027 Г.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.