Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Обновяване и модернизация на две сгради на УХТ“

Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1 pdf Решение(Линк към АОП) 12.12.2016 г.
 №  2 pdf Обявление(Линк към АОП) 12.12.2016 г.
 №  3 pdf Документация 12.12.2016 г.
 №  4 pdf Образци 12.12.2016 г.
 №  5 pdf Технически проект 12.12.2016 г.
 №  6 pdf Разяснение 20.12.2016 г.
 №  7 pdf Разяснение 2 21.12.2016 г.
 №  8 pdf Разяснение 3 3.1.2017 г.
 №  9 pdf Разяснение 4 5.1.2017 г.
 №  10 pdf Разяснение 5 6.1.2017 г.
 №  11 pdf Разяснение 6 13.1.2017 г.
 №  12 pdf Решение и обявление за изменения(Линк към АОП) 16.1.2017 г.
 №  13 pdf Документация (корегирана) 16.1.2017 г.
 №  14 pdf Разяснение 7 3.2.2017 г.
 №  15 pdf Протокол №1 на комисията 6.3.2017 г.
 №  16 pdf Уведомително писмо по чл. 54 ал. 8 от ППЗОП 6.3.2017 г.
 №  17 pdf Съобщение по чл. 57 ал. 3 от ППЗОП 6.4.2017 г.
 №  18 pdf Решение №41 12.5.2017 г.
 №  19 pdf Уведомително писмо 12.5.2017 г.
 №  20 pdf Доклад 12.5.2017 г.
 №  21 pdf Протоколи на комисията 12.5.2017 г.
 №  22 pdf Информация при производство по обжалване 8.6.2017 г.
 №  23 pdf  Покана за подписване на договор 29.11.2017 г.
 №  24 pdf  Договор 19.12.2017 г.
 №  25 pdf Обявление за възложена поръчка(Линк към АОП) 20.12.2017 г.

 

Translate »