Номер 

 Линк

Наименование 

Дата

 №  1  pdf  Решение(Линк към АОП)  12.12.2016 г.
 №  2  pdf  Обявление(Линк към АОП)  12.12.2016 г.
 №  3  pdf  Документация  12.12.2016 г.
 №  4  pdf  Образци  12.12.2016 г.
 №  5  pdf  Технически проект  12.12.2016 г.
 №  6  pdf  Разяснение  20.12.2016 г.
 №  7  pdf  Разяснение 2  21.12.2016 г.
 №  8  pdf  Разяснение 3  3.1.2017 г.
 №  9  pdf  Разяснение 4  5.1.2017 г.
 №  10  pdf  Разяснение 5  6.1.2017 г.
 №  11  pdf  Разяснение 6  13.1.2017 г.
 №  12  pdf  Решение и обявление за изменения(Линк към АОП)  16.1.2017 г.
 №  13  pdf  Документация (корегирана)  16.1.2017 г.
 №  14  pdf  Разяснение 7  3.2.2017 г.
 №  15  pdf  Протокол №1 на комисията  6.3.2017 г.
 №  16  pdf  Уведомително писмо по чл. 54 ал. 8 от ППЗОП  6.3.2017 г.
 №  17  pdf  Съобщение по чл. 57 ал. 3 от ППЗОП  6.4.2017 г.
 №  18  pdf  Решение №41  12.5.2017 г.
 №  19  pdf  Уведомително писмо  12.5.2017 г.
 №  20  pdf  Доклад  12.5.2017 г.
 №  21  pdf  Протоколи на комисията  12.5.2017 г.
 №  22  pdf  Информация при производство по обжалване  8.6.2017 г.
 №  23  pdf   Покана за подписване на договор  29.11.2017 г.
 №  24  pdf   Договор  19.12.2017 г.
 №  25  pdf  Обявление за възложена поръчка(Линк към АОП)  20.12.2017 г.