Интервю със зам.-ректора по научна и международна дейност доц. Галин Иванов за актуални проекти, по които се работи в УХТ