Търсене
Close this search box.

Кандидатстване в съответствие с разпоредбите на Правилника за определяне на допълнителни възнаграждения за научноизследователска дейност в УХТ-Пловдив

Публикувано от

Уважаеми колеги, 

напомняме Ви, че до 30.09.2022 г. се приемат документи за кандидатстване в съответствие с разпоредбите на Правилника за определяне на допълнителни възнаграждения за научноизследователска дейност в УХТ-Пловдив. 

Във връзка с одобреното участие на УХТ в Националната програма за стимулиране на публикационната активност, моля до края на 2022 г. да осигурите свободен достъп, чрез Българския портал за отворена наука (BPOS), на минимум 15% от научната продукция, с която кандидатствате по т. 1.1 от Приложение 2 на Правилника. 

Очакваме да представите отчетите, придружени с доказателствен материал в стая 113, блок 1, до 16:00 часа на 30.09.2022 г (петък).

Приложение 2

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.