Министерството на образованието и науката обявява конкурс за награди за принос в науката „питагор“ 2021 г. Повече информация може да намерите на следния линк: https://www.mon.bg/bg/100944