УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В периода 20.09.2021 г. до 15.10.2021 г. се приемат заявления за кандидатстване на студенти, докторанти, преподаватели и непреподавателски състав за участие в класиране по дейност „Мобилност“ на секторна програма „Еразъм+“.

Документите за кандидатстване може да намерите на сайта на УХТ – www.uft-plovdiv.bg. Реализирането на мобилностите може да се осъществи до 30.09.2022 г. При планиране на мобилностите моля да се съобразявате с текущата епидемична обстановка в приемащите страни.

Заявленията за кандидатстване, както и всички необходими документи се подават електронно на erasmusuft@gmail.com или в кабинет 113, I блок.

Повече информация и формулярите за кандидатстване са публикувани на интернет адрес: https://uft-plovdiv.bg.