Скъпи кандидат-студенти,

За мен е удоволствие да Ви поздравя с избора Ви да учите в Университета по хранителни технологии – реномиран национален център за висше образование и наука.

Към момента в четирите корпуса на УХТ се обучават студенти по технология, техника и икономика на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост, по туризъм, хотелиерство и ресторантьорство. Атрактивните специалности са разработени чрез умело съчетаване на дългогодишни традиции и новаторство. Високото ниво на тяхното преподаване в Университета допринася за отличната квалификация на бъдещите специалисти. Стремежът на ръководството е да превърне УХТ във „втори дом” за студентите, където те могат да срещнат своите ментори, приятели и бъдещи бизнес партньори.

Договорите ни с европейски университети и системата за трансфер на кредити, както и програма Еразъм+, създават условия за обмен на студенти и за провеждане на стажове в страната и чужбина.

В Университета се разработват и съвместни образователни програми с редица сродни университети в чужбина: Университет по приложни науки на Западна Македония, Гърция; Университет на Западен Бретан, Франция; Алматински технологичен университет; Университет по приложни науки AERES, Нидерландия, Университет на Бон, Германия.  Подписаните споразумения дават възможност на студентите от УХТ да получат двойни дипломи.

Нашата роля – на преподавателите, учените и изследователите в УХТ, е да насърчаваме младите ни колеги, поели по пътя на познанието. Целта ни е да инвестираме в тяхното самочувствие, сигурност и спокойствие, в интелектуалната им свобода и личностния им комфорт, но и да им предадем най-ценния урок – този по професионална и житейска почтеност.

Убеден съм, че независимо от трудностите COVID 19 ни предостави уникална възможност да отсеем маловажното и да оценим истински стойностното в живота. Времето, средствата  и усилията, които сте вложили в образованието си, ще Ви превърнат  в конкурентоспособни личности, а това е капитал, който никой не може да Ви отнеме!

Благодаря Ви, че се доверихте на нашия университет!

Пожелавам Ви успех на зрелостните и кандидатстудентските изпити!

                         Проф. д-р инж. Пламен Моллов

Ректор на Университета по хранителни технологии