МАТЕМАТИКА 

ХИМИЯ

УПЪТВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ПО ХИМИЯ    И МАТЕМАТИКА