СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА

 

Кандидат-студентските конкурсни изпити ще се проведат on-line