ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”  СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
Технология и качество на храни

 Технология на парфюмерийни, козметични  и ароматно-вкусови продукти

/презентация/

Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти

визитка  / презентация/ студентите за нас / професионалистите за нас

Технология на виното и пивото  презентация
Анализ, контрол и екология на храните

Биотехнологии  презентация / изучавани дисциплини и реализация

Технология на ферментационните продукти на френски език   презентация

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост
Компютърно управление и автоматизация техника брошура / презентация / брошура / история
Компютърни системи и технологии
Топлотехника       презентация
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Икономика на хранителната индустрия

Икономика на туристическата индустрия

Туризъм
Хотелиерство и ресторантьорство
Храни, хранене и диететика
Кетъринг

Хранене и туризъм

Индустриален мениджмънт

Индустриален бизнес и предприемачество