Срокове за кандидатстване – Магистри

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ НА УЧЕБНАТА 2020/2021 г. ЗА ОКС “МАГИСТЪР”

СЛЕД ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕЙНОСТСРОК
1.Подаване на документи8 септември – 1 октомври
2.Обявяване на класиране5 октомври
3.Записване на приетите студенти6 – 9 октомври

Забележка:Записването на студенти със срок на обучение 2 години, платена форма, става при подаването на документи.

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

 

УДЪЛЖАВА ДО 30 ОКТОМВРИ 2019 Г. ПРИЕМА НА СТУДЕНТИ

ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

„МАГИСТЪР СЛЕД БАКАЛАВЪР/МАГИСТЪР“

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА*/ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

СЪС СРОК НА ОБУЧЕНИЕ ЕДНА И ДВЕ ГОДИНИ

ВЪВ ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ.

Кандидат-студентите подават следните документи:

а) попълнено заявление от Справочник на кандидат-студента /от книжарницата на университета/;
б) диплома за завършено висше образование оригинал и ксерокопие;
в) платена такса за кандидатстване – 48.00 лв.

Документи за кандидатстване се приемат в стая 130, бл. 1.
Телефон за информация: 032/643-637 Работно време 8.30 – 16.00 часа /без събота и неделя/.

E-mail:ksk_uft@uft-plovdiv.bg 

Право на държавна поръчка имат кандидадите, които кандидатстват за специалност от същото професионално направление, в което са дипломирани в образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

специалности с допълнителен прием

НаправлениеС П Е Ц И А Л Н О С Т ИДържавна поръчкаПлатено обучение
БиотехнологииИндустриални и фармацевтични биотехнологииДА
Клетъчна и молекулярна биотехнологияДА
Хранителни технологииТехнология на продуктите от месо, риба и яйцаДАДА
Технология и управление при производството на млечни продуктиДАДА
Преработка и хладилна технология на плодовете и зеленчуцитеДАДА
Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продуктиДАДА
Технология на виното и пивотоДАДА
Технология на тютюна и тютюневите изделияДАДА
Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметикатаДАДА
Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизатиДАДА
Анализ и контрол на хранителните продуктиДАДА
Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрияДАДА
Безопасност на хранитеДАДА
Управление на качеството в хранителната индустрияДАДА
Функционални храниДАДА
КетърингДАДА
Храни, хранене и диететикаДАДА
Машинно инженерствоХранително машиностроенеДА
Опаковане и опаковъчна техника за хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленостДА
Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленостДА
Електротехника, електроника и автоматикаАвтоматика, информационна и управляваща техникаДА
Електроенергийна ефективностДА
ЕнергетикаТоплотехникаДАДА
Хладилна и климатична техникаДА
Енергийна ефективностДА
Енергиен мениджмънтДА
Комуникационна и компютърна техникаКомпютърни системи и технологииДАДА
ТуризъмТуризъмДА
ИкономикаИкономика на хранителната индустрияДА
Икономика на туристическата индустрияДА
Корпоративен бизнес и предприемачествоДА
Бизнес информационни технологииДА
Общо инженерствоИндустриален мениджмънтДА
Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорствотоДА
Translate »