Проф. д-р Пламен Моллов, ректор на УХТ: Нашите кадри имат отлична реализация и са търсени от най-сериозните работодатели

 

За Университета по хранителни технологии (УХТ) връзката „наука-образование-бизнес“ е изключително важна по пътя към възходящото развитие на страната. Затова тя е основополагаща в образователния процес на студенти и докторанти, и е в съответствие с високите изисквания на практиката и съвременните тенденции в развитието на хранителната индустрия, биотехнологията, техниката, туризма и икономиката.

Отличната подготовка дава възможност на дипломиралите се успешно да се реализират в бизнеса, на ръководни постове във фирми в хранителната индустрия, както и на отговорни държавни длъжности. Нашите специалисти са необходими и търсени от най-сериозните работодатели, а доста от тях ги ангажират със стипендии и стажове още по време на следването, казва ректорът на УХТ проф. д-р Пламен Моллов.

За да улесни още повече успешната реализация на студентите на пазара на труда, от началото на миналата година УХТ членува в представителната работодателска организация Българска стопанска камара (БСК). Едновременно с това, УХТ партнира успешно с „Тракия икономическа зона“ и с представителните браншови организации от хранителната и туристическата индустрия. Контактите с тях дават възможност за балансирано актуализиране и модернизиране на учебните планове според нуждите на бизнеса. А от друга страна, създават условия за ефективно практическо обучение на студентите и улесняват връзката с работодателите. По този начин създаваме условия нашите деца да останат в България и тук да разгърнат потенциала си.

В УХТ много от студентите продължават професионалния избор, който са направили в средното училище, а това е важно доказателство за традициите и качеството на обучението, което е уникално на Балканския полуостров и има вече 68-годишна традиция.

Проф. Моллов посочва, че неговата идея да превърне УХТ в смарт университет, където поколението Z се чувства отлично, с навлизането на пандемията се е реализирала с ускорени темпове. Дигиталните технологии и интернетът позволяват неограничен достъп до информационни ресурси, до много бърз обмен на знания в международен мащаб. Но изисква от преподавателите да адаптират непрекъснато учебното съдържание, да прилагат модерни интерактивни и виртуални технологии.

В УХТ постоянно се работи по проекти в областта на храненето и здравето, качеството и безопасността на храните, както и модернизиране на хранителната индустрия, биотехнологиите и земеделието.

Проектът „Научно-изследователска инфраструктура в областта на храни, хранене и здраве, обвързана с участието на България в паневропейска инфраструктура“, в който УХТ има водеща роля, ще превърне Пловдив и региона в център на научни изследвания в областта на хранителните технологии, биотехнологиите и селското стопанство.

Висшето училище участва още в съвместна разработка с Университета „Клод Бернар“ Лион, Франция, с Университета на Сарагоса, Испания, и с Lyon Ingenierie Projets. Тя е фокусирана върху изучаването на биологичната активност при създаването на храни с програмируеми свойства.

Очакваме в следващите години да актуализираме компетентностните профили на специалностите в университета, за което ще разчитаме много на партньорството си с БСК и на опита на нейните членове, казва проф. Моллов.