Търсене
Close this search box.

Катедра „Машини и апарати за ХВП“ в УХТ-Пловдив чества 50 г. юбилей

Публикувано от

Катедра „Машини и апарати за ХВП“ в УХТ-Пловдив чества 50 г. юбилей

(„Ако можех да се родя отново, пак бих станал машинен инженер“ – акад. Ангел Балевски)

С атрактивна фотоизложба във фоайето на Университета по хранителни технологии започнаха честванията на 50-годишния юбилей на Катедра „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост“ (МАХВП).

Празникът се пренесе в 205 аудитория „Проф. д-р Милен Бешков“, където продължи с „Юбилеен тържествен разширен катедрен съвет“. Той е част от събитията, с която се отбелязва 70 г. от създаване на ВИХВП и 20 г. от преобразуването му в университет.

Радвам се, че имам високата чест да ви приветствам за 50 г. обучение на машинни инженери за ХВП в УХТ, каза ректорът проф. д-р Пламен Моллов. Той призова колегите си от катедрата да продължават да проявяват гъвкавост при подготовката на учебните планове и програми, както и да партнират с бизнеса, за да отговарят техните възпитаници на съвременните изисквания на пазарните условия.

Бившият ректор проф. Георги Вълчев благодари на сегашния ръководител доц. Венцислав Ненов за усилията, които полага за развитие обучението на инженери. 

Един от доайените проф. Стефан Дичев заяви, че създаването на катедрата е негова сбъдната мечта, а още по-щастлив е, че присъства на 50-годишния й юбилей. Горд съм, че наши възпитаници оставят трайна следа в бизнеса и стопанския живот на страната, изтъкна той.

Катедрата е създадена през 1973 г., пръв ръководител е проф. д-р инж. Димитър Николов Бабев. Тогава са разкрити три технически специалности: Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост (МАХВП); Технология на машиностроенето и металорежещите машини (ТМММ) с профили: „Технология на машиностроенето”, „Металорежещи машини” и „Инструментално производство” и Автоматизация на производството (АП). С това започна изказването си доц. Венцислав Ненов, ръководител на катедрата.

Обучението на студентите в катедра МАХВП се провежда на високо ниво с използване на модерни техника и технологии. От първия випуск през 1978 г. до момента в катедрата са дипломирани 1191 машинни инженери. Реализацията им е като собственици и управители на фирми, директори, главни механици, проектанти, машинни инженери в предприятия на ХВП и други отрасли на индустрията. Част от фирмите, създадени от възпитаниците на УХТ, са емблематични за Пловдив, областта и страната.

Катедрата разполага с повече от 10 лаборатории за провеждане на практическо обучение и научни експерименти. Хладилната и климатична техника, Опаковането и опаковъчната техника, Екструдиране на хранителни продукти, Машиностроенето и др. са сферите, за които катедрата разполага с експертиза на най-високо техническо ниво, заяви доц. Ненов.  В ОКС „Доктор“, заедно с колегите от катедра „Процеси и апарати“, са обучени над 50 специалисти, включително от Индия и Алжир.

В настоящият момент в ОКС „Бакалавър“ със срок на обучение 4 години се подготвят студенти в специалностите: „Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологична промишленост” и „Хранително машиностроене“. В ОКС „Магистър“ със срок на обучение 1 и 2 години се подготвят в специалности „Хранително машиностроене“; „Машини и апарати за хранителната и вкусова промишленост“ и „Опаковане и опаковъчна техника за хранителната, вкусовата и биотехнолиогична промишленост”.

През учебните 2020/2021 и 2021/2022 години специалностите „Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологична промишленост” за ОКС „Бакалавър“ и „Машини и апарати за хранителната и вкусова промишленост“ за ОКС „Магистър“ стават защитени специалности и таксите за обучение на студентите се поемат от държавата. С решение на академичния съвет от №32/31.03.2023 г. специалност „Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологична промишленост“ за ОКС „Бакалавър“ е преименувана на „Компютърен инженерен дизайн“ и първите студенти ще постъпят през учебната 2023/2024 година.

Катедрата е „създала“ 6-ма професори и над дузина доценти, които работят в УХТ. Сред тях са професорите Степан Актерян; Тодор Джурков, Божидар Хаджиев, Виолета Рашева, Николай Менков, и Георги Костов (най-младия професор в УХТ и функционален декан в момента).

В 14 ч. катедрата проведе научна юбилейна сесия.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.