Класиране на заявки 2021

 

Финансиране на заявки 2021

 

Заявка № 1

Рецензия 1

Рецензия 2

 

Заявка № 2

Рецензия 1

Рецензия 2

 

Заявка № 3

Рецензия 1

Рецензия 2

 

Заявка № 4

Рецензия 1

Рецензия 2

 

Заявка № 5

Рецензия 1

Рецензия 2

 

Заявка № 6

Рецензия 1

Рецензия 2

 

Заявка № 7

Рецензия 1

Рецензия 2

 

Заявка № 8

Рецензия 1

Рецензия 2

 

Заявка № 9

Рецензия 1

Рецензия 2

 

Заявка № 10

Рецензия 1

Рецензия 2

 

Заявка № 11

Рецензия 1

Рецензия 2

 

Заявка № 12

Рецензия 1

Рецензия 2

 

Заявка № 13

Рецензия 1

Рецензия 2

 

Заявка № 14

Рецензия 1

Рецензия 2

 

Заявка № 15

Рецензия 1

Рецензия 2

 

Заявка № 16

Рецензия 1

Рецензия 2

 

Заявка № 17

Рецензия 1

Рецензия 2