Уважаеми студенти,  в секция „Студенти“, в раздел „Стипендии“ е публикувано класирането на студентите, които ще получават стипедии през зимен семестър на учебната 2020/2021 година.