Търсене
Close this search box.

ПРАВО НА ОТГОВОР ОТ ПРОФ. ПЛАМЕН МОЛЛОВ

Публикувано от

Уважаеми колеги,

Представям коректно на вашето внимание позицията ми като право на отговор на материала, публикуван в седмичното издание на „Капитал“ на 14.10.2022г.

Дори не се нуждае от коментар фактът, че отговорът ми неверните внушения и оскърбителни квалификации не са поместени в днешния печатен брой на медията, а само в електронния сайт.

Намирам за правилно и почтено да споделя с вас тази комуникация, не заради личното ми омерзение от нечистоплътната атака, а защото по този начин поръчителите се опитаха да засегнат авторитета на нашия университет.

Затова ще им отговоря високо и ясно – объркали сте се!

Уверен съм в смисъла от нашата работа и в подкрепата на всички колеги, за които принадлежността към УХТ е въпрос на чест!

С уважение,

Проф. Пламен Моллов

ПРАВО НА ОТГОВОР ОТ ПРОФ. ПЛАМЕН МОЛЛОВ

Уважаема г-жо Бекярова,

Уважаеми г-н Чепилски,

В публикувания на 14.10.2022 г. Ваш авторски материал (в печатен и в електронен вид) се съдържат неверни твърдения и квалификации по мой адрес, за които очаквам в съответствие с професионалните медийни стандарти да получа право на отговор и съответното му публикуване в следващия печатен и електронен брой на изданието на 21.10.2022 г.  

Ще коментирам единствено три отчетливи примера, в които официално потвърдените факти са пренебрегнати.

  1. Относно т.нар. „запис с предложения подкуп“ и внушението, че по този начин съм придобил „публична популярност“, държа да подчертая следното: Дали по негова собствена инициатива или в изпълнение на нечии указания Даскалов разказва небивалици по медиите, а казусът Капитан Андреево беше използван като сценарий за политическо оцеляване на предишното правителство. Но защо досега никой не му потърси отговорност за нарушението на чл.32 ал.2 от Конституцията в качеството му на ръководител на държавна структура? Вместо това думите му бяха и продължават да бъдат използвани за клеветническа кампания срещу мен, без да се отчита фактът, че след завършилото досъдебно производство компетентният орган не намери доказателства в потвърждение на неговата теза.
  2. Относно Вашето определение за „огромен скандал“, свързан с твърдението на шефа на фирма Алладин пред медиите, че „му е искана „такса спокойствие“ от 10 хиляди евро“ държа да подчертая, че това е абсолютна лъжа. Срещу клеветите на Алладин, директно отправени по адрес на мои колеги, бяха заведени и съответно спечелени две дела на всички съдебни инстанции.
  3. Относно информацията, предоставена Ви от студента Пламен Петров, за Ваше сведение, Академичният съвет не е просто „една от университетските структури“, а върховният управленски орган през цялото време, когато не заседава Общото събрание на Университета. От друга страна, Ректорският съвет е само помощен съвещателен формат, който консултира ректора, но не определя политиката на висшето училище (справка ЗВО). Взаимодействието със Студентски съвет се осъществява на заседанията както на Академичния съвет, така и на съответните Факултетни съвети. Що се отнася до нашата подкрепа към студентите, тя е безспорен факт във всички съвместно реализирани инициативи, създадените прекрасни условия за срещи и социални контакти, множество стимули и парични награди.

Коректно представям на Вашето внимание препис-извлечение от протокола на последното заседание на Академичния съвет на УХТ, от който става ясно, че в хода на оживената дискусия беше изразено огорчение и възмущение от поведението на председателя на Студентски съвет, уронващо престижа на заеманата от него позиция и на Университета като цяло, при това от всички членове на съвета, включително при гласуването от неговите колеги студенти.

Опитът на Петров да се представи в личен план като жертва е абсолютно нелеп. Достатъчно дълго време той злоупотребява с толерантността на преподавателите си, погазвайки всички правила и демонстрирайки привилегированост, която е неприемлива. Нещо повече, с активната роля на компрометираните си ментори той се опита да превърне Студентския съвет в инструмент за противодействие и блокиране на нормалната работа на Университета и доказателства за това от последните дни са отказът от участие в Общото събрание на Технологичния факултет, документната измама със списъка на студентите, които да участват в Комисията за разпределяне на студентските стипендии и др.

В моите представи лидерът на студентите трябва да бъде човек с ярка интелигентност и силен интегритет, защото съм убеден, че в основата на развитието на нашето общество са интелектът и почтеността. 

Що се отнася до неуважителното заглавие на публикувания материал, което оставям на Вашата професионална етика, бих искал да знаете, че Университета по хранителни технологии за повечето мои колеги и лично за мен е кауза и смисъл на живота ни!

В заключение, със съжаление трябва да отбележа, че сте били подведени да публикувате твърдения, които сериозно компрометират обективността и репутацията на Вашата медия.

Драги колеги,

С уважение към обективността, публикувам  на вашето внимание моите отговори на въпроси, които ми бяха изпратени тази седмица от Капитал.

Сигурно е случайно, но те не могат да бъдат отворени на уеб страницата на изданието днес?!

Достоверността на авторския материал не бих коментирал на този етап.

По принцип в учебниците пише, че смесването на анонимни сигнали, внушения, полуистини и неистини и така 100 пъти … е част от класическата дефиниция за пропаганда.

В кръга на шегата, като дългогодишен университетски преподавател само ще отбележа към организаторите на мероприятиетоочаквах повече от вас” … 

 

  1. По повод провеждането на обществените поръчки – на какъв етап са ремонтите на спортната база (за която е изтекъл срокът на договора) и студентско общежитие номер 3? В случай че базата не е готова – УХТ ще може си търси ли правата срещу фирмата изпълнител и изплатени ли са всички пари за ремонта ѝ? Каква е причината да се плащат толкова високи аванси на изпълнителите, а работата да не се изпълнява? 

Ремонтите на спортната база и студентско общежитие номер 3 се осъществяват с целево предоставени финансови средства от страна на МОН. В информацията за извършената проверка в УХТ Пловдив, която очевидно ползвате във Вашия въпрос №5, е записано: „При прегледа на документацията, подадените оферти и изготвените от оценителната комисия протоколи не се установиха действия, пораждащи съмнения в законосъобразността на възлагането на обществени поръчки с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на спортна база към УХТ“… и „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на СО „Марица“ №3 към УХТ“ …

Ремонтът на спортната база е на етап последни проектни уточнения преди да бъде заявено издаването на строително разрешение и да започнат съответните СМР, което очаквам да се случи преди края на тази година. Съгласно сключения договор, в съответствие с указанията на МОН, предплатеният аванс е 50% от общата сума.

Ремонтът на СО „Марица“ №3 се извършва съгласно утвърдения график, според който СМР следва да приключат не по-късно от началото на летния семестър през 2022 г.

Към настоящия момент от реализацията на двата проекта не виждам основания за въпросите Ви относно неизпълнени работи.

  1. Защо спада броя на студентите, както показва ваш доклад за 2020 г.? Какво е положението за 2021 г.?

„Броят на студентите спада“ (и това е валидно за всички университети) главно по демографски причини от количествен и качествен характер.

Количественият аспект представлява намаляващата българска популация, в това число все по-малкият брой кандидат-студенти от година на година.

Качественият аспект е свързан с влиянието на диспропорциите между средното и висшето образование в нашата страна, както и с натрапеното разбиране за непрестижност на образованието в родните висши училища и реципрочната, но често неоснователна възхвала на западните университети, с определянето на напускащите България млади хора като „мозъци“, а оставащите младежи като „втора ръка“ и т.н.

Ценностната система днес е функция на глобализацията и дигитализацията, а модерните технологии ускоряват темпа ни на живеене и учене. Затова е нужен дълбок анализ и дефиниране на национална кауза – да запазим статута си на просветена нация и да  спрем превръщането ни в донор на обслужващ персонал.   

  1. Защо няма приет и качен доклад за 2021 г. и защо не е провеждано Общо събрание, за да бъде представен такъв? 

Както е известно, Ковид пандемията наложи някои стриктни ограничения относно струпването на хора в затворени помещения, което неизбежно се отрази и на ритъма на провежданите редовни годишни събрания от началото на мандата.

През 2022 г. все още не е проведено Общо събрание на УХТ, въпреки че отчетът на Ръководството е приет на редовно заседание на АС през месец юни.  

Същинската причина за отлагането е свързана с нелегитимността на квотата, излъчена от Студентския съвет, който отказва да изпълни решенията на Общото събрание на Университета от лятото на 2021 г. и на Академичния съвет от април 2022 г. Разговорите на ректора със студентите и отговорите на МОН по повод това безпрецедентно поведение, услужливо насърчено от някои преподаватели (подаващи сигнали до институции и медии, пряко или през студентите) не дадоха решение на казуса.

Ръководството прави необходимото, за да организира провеждането на Общо събрание на Университета преди средата на месец ноември 2022 г.  

  1. Как отговаряте на критиките на студентския съвет и част от преподавателите, че действате феодално и искате да контролирате всичко, включително чрез сплашване?

Що се отнася до анонимните сигнали и внушения, които визирате, разбира се ще ги определя като абсурдни.

Но намирам за по-важно от уважение към Вашите читатели все пак да споделя положителните аспекти от нашата работа и някои безспорни резултати. Създадохме студентски пространства за общуване и почивка, дигитализирахме процесите на финансово управление и контрол, получихме признание от Международната организация по лозата и виното и се превърнахме в третия университет в света с магистърска обучителна програма под нейна егида по “Технология на виното и напитките на основа вино”. Буквално преди седмица разширихме платформата за реализация на програмата, като създадохме консорциум с други две пловдивски висши училища – Аграрен университет и Медицински университет.

  1. От МОН е констатирано, че сте нарушили ЗВО във връзка с продължаване договорите на лицата от Академичен съвет над 65-годишна възраст – защо е направено това? 

Констатацията на експертната комисия на МОН е отправена като препоръка към ръководството на УХТ със срок за изпълнение до 31 декември 2022 г.

Макар и не съвсем безспорна в юридически смисъл, тя беше взета предвид от Академичния съвет на заседание, проведено през месец юни, и съответно изпълнена от страна на ръководството. С това проблемът е решен напълно.

  1. Какво е финансовото състояние на университета и каква е причината от ПР имейла на УХТ да ни откажат отговор на поставените в тази връзка въпроси?

Финансовото състояние на Университета е стабилно – възнагражденията на всички преподаватели и служители бяха увеличени средно с 15%.  

В одитния доклад на Сметната палата от 08.09.2022 г. е посочено, че „не са констатирани случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби. Не са констатирани неправилни отчитания. Не са констатирани съществени недостатъци във вътрешния контрол.“

Поддържам изцяло изразената от колегите от ПР отдела позиция, защото съм убеден, че УХТ не прави изключение от проблемите, съпътстващи дейността на  всички държавни висши училища в България: прилагане на работещи решения за осигуряване на крайно необходимите допълнителни средства за предстоящия отоплителен сезон, отстраняване на диспропорциите в заплащането на труда на учители и университетски преподаватели и т.н.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.