Конгрес по хранене с международно участие,  26 – 29.05.2022 г.