Търсене
Close this search box.

Конфиндустрия България и УХТ обсъдиха възможности за партньорство

Eтикетирането на лицевата страна на опаковките на хранителните продукти беше акцент в разговорите между председателя на Конфиндустрия България Роберто Санторели и ректора на Университета по хранителни технологии (УХТ) проф. д-р Пламен Моллов. До края на годината се очаква да бъде взето решение от Европейската комисия за унифицирано етикетиране на европейско ниво, стана ясно на срещата, която се проведе във висшето училище.

В нея взеха участие още Микеле Санторели, управител на Santorelli Group, проф. Галин Иванов, зам.-ректор, доц. Кирил Михалев, функционален декан, и доц. Захари Велчев, представител на УХТ в Националния съвет по храните. Бяха обсъдени теми както от интерес за Конфиндустрия България, така и за УХТ, потенциални бъдещи съвместни проекти и възможностите за създаване на партньорство между тях.

Сдружение с нестопанска цел Конфиндустрия България има 22-годишна история и приблизително 300 фирми, членуващи в него. То е част от Конфиндустрия Източна Европа, федерация на асоциациите на италиански предприятия на Балканите, учредена с цел да се направи италианското икономическо присъствие в този регион по-последователно, цялостно и ефикасно.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.