КЦМ 2000 АД обявява конкурс за стипендия за учебната 2021 / 2022 година