Търсене
Close this search box.

Лекция на професор от Държавния университет на Северна Каролина

Публикувано от

Уважаеми колеги, в понеделник (25.09.2023) от 13:00 часа в зала 222 (бл.3) проф. Орлин Велев от САЩ ще проведе семинар на тема: „Liquid nanofabrication of biopolymer nanostructures for novel classes of hydrogels, Pickering foams and sustainable materials“ (Течно нанопроизводство на биополимерни наноструктури за нови класове хидрогелове и устойчиви материали).

Проф. Орлин Д. Велев е изтъкнат (distinguish )професор  в Департамента по химично и биомолекулярно инженерство в Държавния университет на Северна Каролина. Той е световно известен учен с работата си в областта на меката материя, колоидната наука и нанонауката.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.