Международна и проектна дейност

Международна интеграция

Международната интеграция на Университета по хранителни технологии е съсредоточена както върху поддържането на съществуващи, така и върху установяването на нови контакти с висши учебни заведения и организации от чужбина; участие в и организиране на международни научни форуми, обучителни семинари, симпозиуми и развитие на международни мрежи.

Споразумения за сътрудничество

Университетът по хранителни технологии непрекъснато работи за поддържане на международното си присъствие, за създаване и развитие на мрежи и партньорства, които гарантират възможност за сътрудничество в сферата на образованието, научните изследвания и индустрията. Университетът развива международно си присъствие в областта на образованието и научните изследвания, наблягайки върху програмите за международна мобилност, установявайки споразумения с известни институции и организации от цял ​​свят и стартирайки иновативни проекти за подобряване на взаимния обмен и привличане на учени от различни области в Пловдив.

Translate »