Международна научно-практическа конференция ”Дигиталната трансформация в контрола и анализа – рискове и възможности”