Млади учени от УХТ- Пловдив с продукти от етерични култури