Търсене
Close this search box.

Млади учени представиха иновативните си търсения в храненето на конференция на Фудтех 2024

Публикувано от

Тринадесетата национална младежка научно-практическа конференция с международно участие „Актуални проблеми на хранително-вкусовата индустрия според най-съвременните изисквания на българската и европейската нормативна уредба“ се проведе в рамките на специализираната изложба „Фудтех 2024“ в Пловдивския панаир на 22 февруари. Организатори на проявата са Съюзът по Хранителна промишленост, Федерацията на научно-техническите съюзи, Университетът по хранителни технологии и Министерство на земеделието и храните.

Сред официалните лица на президиума бяха министърът на земеделието Кирил Вътев, областният управител инж. Илия Зюмбилев и проф. Десислав Балев, зам.-ректор на УХТ

Илиян Добрев, гл. асистент в УХТ представи характеристиките на пробиотичните напитки на зърнена основа. Сравнителен анализ на антиоксидантната активност на видове български липов мед направи екип от учени в УХТ – Анастасия Янкова-Николова, Десислава Вангелова, Десислав Балев и Николай Колев. Как се оползотворяват мъжките пилета от яйценосно направление като суровина за производство на пастети от птиче месо и какво е приложението на киселинната коагулация като метод за използване на технически яйчен белтък бяха презентирани от други два научни колектива в университета на конференцията.

В хода на дискусията бяха дискутирани въпроси, свързани с храненето и как то може да се включи в борбата със социално-значимите медицински предизвикателства на 21 век.

 

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.