Търсене
Close this search box.

Наука и бизнес обединени на Международната научна конференция „Хранителна наука, техника и технологии – 2023” в УХТ

Публикувано от

Нашата международна конференция е платформа, която обединява постиженията на изследователите и специалистите от хранителната, биотехнологичната и туристическата индустрия, която среща науката и бизнеса. Това заяви в приветствието си ректорът на Университета по хранителни технологии проф. Пламен Моллов към участниците и гостите в 70-та Международна научна конференция „Хранителна наука, техника и технологии – 2023”, на която висшето училище е организатор. Той подчерта, че благодарение на богатата си научно-изследователска дейност университетът е водещ партньор в редица научни проекти по европейски програми с международни участници. И когато честваме 70-та годишнина от създаване на УХТ, правителството одобри изграждането на Център по компетентност „Агрохранителни системи и биоикономика“ и определи нашия университет за водещ партньор, заяви проф. Моллов. Това ще е модерен мултидисциплинарен научен комплекс с разпределена изследователска инфраструктура в областта на агроекологията, растителното здраве, прецизната растителна селекция, хранителната наука и биоикономиката, посочи още той.

На научния форум присъстваха гости от страната и чужбина, преподаватели, докторанти и студенти от УХТ. Представени бяха 65 доклада, голяма част от тях предизвикаха сериозни дискусии в рамките на трите тематични сесии: Хранителни технологии и качество, хранителна химия, микробиология и биотехнологии; Устойчиво производство и потребление на храни, бизнес икономика и управление; Инженеринг на хранителни процеси и компютърни системи и технологии за управление.

Гост-лектори бяха световно признати учени. Проф. Виктор Недович от Университета в Белград, Сърбия изнесе пленарен доклад на тема „Храна с добавена стойност и подобрени процеси на ферментация на база на енкапсулирани активни съединения и клетки“. Вторият пленарен доклад бе на тема „Обработка на плодове при ниско съдържание на кислород с използване на иновативна спирална филтърна преса: въздействие върху функционалните съставки и сензорното качество“ и бе изнесен от д-р Кристоф Щайнгас от Университет Гайзенхайм, Германия. И двамата бяха наградени от ректора проф. Моллов с почетна грамота и плакет за високи научни постижения и издигане авторитета на научната конференция на УХТ.

       

Млади учени се включиха в конференцията и представиха своите иновационни научни разработки на богатата постерна сесия, презентирана пред зала „Хоризонт“.

Прочетете още

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 892
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Деловодство
тел: +359 32 603 712
e-mail: delovodstvo@uft-plovdiv.bg

Студентски информационен център
тел: +359 32 603 893
e-mail: student_info@uft-plovdiv.bg

Студентски общежития
тел: +359 32 603 891
e-mail: st_comm@uft-plovdiv.bg 

2021 © Университет по хранителни технологии – Пловдив. Всички права запазени.